tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Boblor

 
1.
"That a boy" usually means "good boy"
"You hooked up with that chick? That a boy!"
viết bởi Boblor 20 Tháng năm, 2008