tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by BogaDog

 
1.
I'm a successful white liberal. I'm voting for Barack Obama because he lessens my white guilt.
viết bởi BogaDog 15 Tháng mười một, 2008