tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Bohemoth

 
1.
To thrust one's penis into a lady friends face. Similar to a donkey slap.
"I donkey stomped that bitch last night and gave her a black eye"
viết bởi Bohemoth 16 Tháng tám, 2006