1 definition by Boozin B

Top Definition
A.) (v.) To stare at the opposite sex in an obvious manner, such as a bird dog, like a Pointer, would do when the hunter has shot a bird.
B.) (v.) To stare while shading your eyes from the sun with your hand.
C.) (n.) A dog that hunts birds.
"Lets go down to the beach to bird dog."
viết bởi Boozin B 11 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×