tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Boretx

 
1.
Laughing till it hurts
Hey jim carly just pooped her pants!
-Really?..LTIH!
viết bởi Boretx 31 Tháng mười, 2009