tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by Borok08

 
1.
Stands for: Vice President I'd Like to Fuck.
Combination of VP and Milf.
Palin not only a Milf; she's a VPILF!!!
viết bởi Borok08 11 Tháng chín, 2008