tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Brad Hunt

 
1.
Pussy,Cunt,Vagina, vaginal area, box, kitten
A girls private area, reproductive organ
you have a hairy kitnosh
viết bởi Brad Hunt 20 Tháng mười, 2007