tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Bradparsons

 
1.
the study of the movie Rambo
you know rambo
i rambo
u rambo
he/she rambo
Rambology the study of Rambo
viết bởi Bradparsons 23 Tháng mười, 2008