tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by Brady M6tt36

 
1.
As Many Girls As Possible
Jay: Yo invite AMGAP tonight.
Tom: Yea man for sure.
viết bởi Brady M6tt36 24 Tháng tám, 2009