2 definitions by Braedon Kay

Top Definition
Someone who has a dislike for internet forum users that are openly cocky
Chay is such a jomophobe
viết bởi Braedon kay 02 Tháng chín, 2007
1. Title given to someone who is often arrogant, unreliable and in denial 2.Internet slang for someone who is homophobic

Originated from well known shenanigans of forum users named Jomo.
1. You are such a "jomo"
viết bởi Braedon kay 02 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×