2 definitions by BrettieBoi

Top Definition
A Term commonly used between friends having a laugh, or as a stupid insult with a funny twist.
"Hey Dogbowl, you coming over later?"
Or
"Hey Dogbowl u smell!"
#dog #bowl #friends #funny #lol
viết bởi BrettieBoi 13 Tháng năm, 2009
An imaginary girlfreind whom one would brag about to his friends and use a picture of "said girl" from google.
Richard: Hey guys look at my girlfriend!
Brett: Cool! shes good looking where is she from?
Richard: Google
Brett: So she is a google girlfriend?
#google #girlfriend #fake #cyber girlfriend #picture
viết bởi BrettieBoi 11 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×