tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Brian Patel

 
1.
A female Adult (females over the age of 18)
Cameron Diaz is a famous Adulteress
viết bởi Brian Patel 04 Tháng tư, 2008