tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

1 definition by Brian atenco

 
1.
Jabroni is really an Italian profanity. It is slang for "ass hole" or "dumb ass"
hey you freakin "Jabroni" whats the matter with you?
viết bởi Brian atenco 25 Tháng năm, 2004