Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

1 definition by BrianBCarter

 
1.
People who use twitter.com.
All the lonely tweeple, where do they all come from? All the lonely tweeple, where do they all belong?
viết bởi BrianBCarter 15 Tháng tư, 2008
107 25