tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

1 definition by BrianBCarter

 
1.
People who use twitter.com.
All the lonely tweeple, where do they all come from? All the lonely tweeple, where do they all belong?
viết bởi BrianBCarter 15 Tháng tư, 2008