tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Bro Aaron

 
1.
A homosexual erection.
Me: Yeah, my man is turnt up.
viết bởi Bro Aaron 05 Tháng năm, 2013