tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Bug Killer

 
1.
KTB
"Killing the Bugs"
Ugh, so many mosquitoes in the room KTB.
viết bởi Bug Killer 28 Tháng chín, 2009