tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by Bulick

 
1.
Two homies sitting side by side
Lemons: "What're you doin tomorrow"
John: "Eh, Justapostin"
viết bởi Bulick 22 Tháng ba, 2009