tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by BullyDog

 
1.
Heroic, full of valor.
Pat: Bro, you just saved my life!

Steve: No big deal, I pulled a Waylon.
viết bởi BullyDog 26 Tháng năm, 2010