tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by BustedS13

 
1.
BDF
Broke Dick Faggot
Billy owes me $80 for that keg of PBR, but he's been avoiding me for weeks because he's a BDF.
viết bởi BustedS13 15 Tháng tám, 2010