tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Byte3D

 
1.
til
Until, later
I wont be home til 3:00
viết bởi Byte3D 29 Tháng ba, 2004