tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by C-N

 
1.
b0b
Battery Operated Boyfriend (vibrator)
I need a man, but I'll settle for Bob!
viết bởi C-N 24 Tháng tám, 2005