tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by C. Shotwell

 
1.
An insulting term for a dim-witted individual.
While driving: "Hey, watch it there Bippy!"
viết bởi C. Shotwell 09 Tháng tám, 2003