tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by CCW II

 
1.
JOH
Jack Off Hair. When a girl has long silky hair....
Hey Keith, that girl has some serious JOH...
viết bởi CCW II 20 Tháng hai, 2009