tìm từ bất kỳ, như là fellated:

1 definition by CEbbs

 
1.
One sketchy skank ass slut that makes sex with local bums.
Yo, Antuwan chack that shisty bitch Shaniqua all mack up on hobo Joe.
viết bởi CEbbs 24 Tháng năm, 2004
18 51