tìm từ bất kỳ, như là fap:

1 definition by CGray1387

 
1.
A great merit or award. A great praise.
Your work should receive such an accolade.
viết bởi CGray1387 20 Tháng năm, 2006