tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by CHAPULIN

 
1.
Spanish for MILF. (Mami,rica)
Ex.

- "Roll down the window and yield at those mamirrikis"

- "LOOKING GOOD MAMMIRRIKISS!!"
viết bởi CHAPULIN 16 Tháng năm, 2009