tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by CHELL_0388

 
1.
BITCH ASS MOTHERFUCKER
WHEN THE STUDENT WAS FINISHED HIS ASSIGNMENT HE SLAMMED ON THE TEACHERS DESK SAYING B.A.M! HERE YOU GO SIR.
viết bởi CHELL_0388 30 Tháng chín, 2009