tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by CHUCK EEZY BABII

 
1.
JO
CHICAGO'S WAY OF SAYING YO
MAN JO WE NEED TO SPARK UP THIS SPLIFF
viết bởi CHUCK EEZY BABII 04 Tháng mười hai, 2008