4 definitions by Cartmansp

Top Definition
One of the most enjoyable games ever made.
The only time you'll ever be able to kick Bowsers ass with Kirby
viết bởi Cartmansp 23 Tháng năm, 2004
A female character in Soul Calibur who has jiggly boobs that move like sacks of pudding.
Guy 1: Damn did you see Taki's titties jiggle?
Guy 2: *drools*
viết bởi Cartmansp 24 Tháng năm, 2004
1.Thick, sweet, creamy, delicious sauce.It is usually chocolate flavored.

2.Slang for cum
1. That pudding was delicious.

2. That pudding was delicious.
viết bởi Cartmansp 24 Tháng năm, 2004
An incredibly fast, star shaped vehicle.
MTV pimped my warpstar!
viết bởi Cartmansp 23 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×