tìm từ bất kỳ, như là plopping:

1 definition by Cassady J

 
1.
The goddamn coolest person ever
Cassady
viết bởi Cassady J 10 Tháng hai, 2009