tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by Cazac

 
1.
Jogre(pronounced: jo-grr) - an ogre-ish looking person, pretty fugly person.
- That kid looks like the hunchback.
- Yeh he's def a jogre.
viết bởi Cazac 23 Tháng ba, 2007