3 definitions by CeeCee

Top Definition
The sexiest doctor i've ever seen
Goran is a hottie
viết bởi Ceecee 02 Tháng một, 2004
to know something, to have somethin new; mostly used to brag or to tell someone they aint know sumthin

also used: up on dis
You seen my new Jacob? Thas right nigga you aint up on dis!

I been beatin your grl for months now...you jus wadnt up on dat
viết bởi CeeCee 26 Tháng mười, 2004
Brandon. Anything to do with Brandon.
Brandon: But I love you.
J: Dickslap.
Brandon: But I love you!
J: Dickslap.
viết bởi CeeCee 17 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×