tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Chaka 77

 
1.
Someone from or residing in Bellingham, Washington.
No there not from Seattle. They're Bellinghamers.
viết bởi Chaka 77 20 Tháng tư, 2011