tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Chancer4ever

 
1.
A drum roll, usually heard after a corny joke, involving 3 three hits on the drum.
Man: What's a mouses favorite game? ParCHEEZY

*Insert Rim shot here*
viết bởi Chancer4ever 24 Tháng năm, 2008