tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Chaptaz

 
1.
Dead Serious.
You are Dumb... Straight Face. I'm not smiling :-/
viết bởi Chaptaz 19 Tháng bảy, 2009