tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

2 definitions by Char'Lee

 
1.
Good or great
"This tune is nang!"
viết bởi Char'Lee 07 Tháng sáu, 2003
 
2.
A really fit/nice person
"God she is a beenie!"
viết bởi Char'Lee 07 Tháng sáu, 2003