tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Che McKenna

 
1.
Slag or punk bitch
Shut up ya b-otch!
viết bởi Che McKenna 13 Tháng chín, 2003