tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by Chemical LF

 
1.
The act of having completely fucked up teeth. I mean, completely fucked teeth.
"Hey did you see that girl's teeth?"
"Yeah man, she's got some total B Teeth."
viết bởi Chemical LF 29 Tháng mười, 2009