tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

2 definitions by Cherri-Berri

 
1.
GMF
Abreviation for Gay Mother Fucker
Why does that gmf keep lookin' at Kenny's ass?!
viết bởi Cherri-Berri 19 Tháng mười một, 2004
 
2.
A boy that's always staring at my friend.(Who is a boy)

See:gmf
Ewwwwww! Lionell is staring at my brother!
viết bởi Cherri-Berri 26 Tháng mười một, 2004