tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Chez chizzil mynizzil

 
1.
The urban way of saying the word Sandwich.
Motherfucka, you aae my motherfuckin samich!!
viết bởi Chez chizzil mynizzil 24 Tháng tư, 2003