tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Chipper Homes

 
1.
viu
a lame, or loser, a cornball, uncool, not popular
your m.v. dogs mad viu!!!!!!!!!
viết bởi Chipper Homes 10 Tháng mười, 2007