tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Chriiis

 
1.
the top level of being the shit
Chriiis is the most ballerest person i know.
viết bởi Chriiis 17 Tháng hai, 2008