tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Christina Camp

 
1.
<3
love, or more literally "heart"
I <3 you. ( I "heart" you, or I "love" you )
viết bởi Christina Camp 10 Tháng sáu, 2005