tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Christopher Baker

 
1.
Watching Xanadu with friends on a Saturday night.
Dude! You're watching Xanadu? That's teh gay!
viết bởi Christopher Baker 11 Tháng tám, 2007