tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Cjstone

 
1.
Mac OS X is the idiot's Linux.
Mac OS X is only a UNIX system with a flashy interface.
viết bởi Cjstone 11 Tháng chín, 2006