tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Clattoray

 
1.
how an asian person says "surprise!"
man: *walks into room*

Asian guy: SUPPLIES!! HAPPY BIRFDEY!
viết bởi Clattoray 24 Tháng hai, 2010