tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Clay Smith

 
1.
Thank you. Derived from the German "Danke schön".
"Here, have a soda."
"Donkey shit!"
viết bởi Clay Smith 11 Tháng bảy, 2005