tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by ColumbusBuck

 
1.
short for "jean shorts"
Look at the redneck in the jorts. Man, that guy is one bottle of moonshine short of marrying his sister.
viết bởi ColumbusBuck 29 Tháng mười, 2007