tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Commander RaRa

 
1.
the sound Luch makes when she levitates then proceeds to hit the volleyball down at 70 mph
*luch hits the ball* BOOM!
viết bởi Commander RaRa 24 Tháng chín, 2006