tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Cory S

 
1.
Idiotic way of saying 'sandwich'.
Sandwiches are good.
viết bởi Cory S 12 Tháng chín, 2004